8 — Heeft mijn kind getalbegrip?

Een filmpje van het klassieke conservatie-experiment van de bekende ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Kinderen tot zeven jaar zouden geen gevoel hebben voor hoeveelheden, dacht Piaget. De verklaring gaat tegenwoordig niet meer op. Wel interessant om te kijken hoe de proef wordt uitgevoerd.